Ewa Bieniek

Doktor nauk medycznych. Studia stomatologiczne ukończyła na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Staż podyplomowy odbyła w Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W roku 2004 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych pracą doktorską o tytule: „Analiza wartości wskaźników charakteryzujących stan jamy ustnej dzieci z cukrzycą” w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej w Łodzi. Brała czynny udział w badawczej i klinicznej działalności Zakładu.

Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i zjazdach.Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach praktycznych z zakresu ortodoncji.

Praktykę odbywała zarówno w kraju jak i zagranicą ( Szwecja,Malmo,Sztokholm).Biegle włada językiem angielskim.

Prywatnie pasjonuje ją nurkowanie i narciarstwo.