OP3D_Ceph_Front
OP3D-ceph_rendering_0002
X-ray_CEPH_PA_rgb
X-ray_Ceph_LAT_rgb

Tomografia komputerowa

Badanie radiologiczne przy użyciu tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) stanowi najbardziej precyzyjną metodę dostępną dentystom do zobrazowania struktur jamy ustnej Pacjenta, które inaczej są niewidoczne gołym okiem. Jest ona niezbędna do dokładnego zaplanowania przebiegu leczenia w większości dziedzin stomatologii – od endodoncji aż po chirurgię stomatologiczną, a zwłaszcza implantologię.

Tomograf wykonuje liczne prześwietlenia kości i zębów w formie cienkich warstw, które przy użyciu specjalnego programu komputerowego składane są w jednolitą całość, wyświetlaną następnie na ekranie komputera po kilkunastu sekundach od zakończenia badania. Oprogramowanie to umożliwia niezwykle dokładną ocenę tkanek jamy ustnej we wszystkich  wymiarach na tak zwanych przekrojach, na których dentysta może milimetr po milimetrze prześledzić budowę twarzowej części czaszki Pacjenta, a także stworzyć na ich podstawie jej model 3D.

Dlaczego tomografia komputerowa jest niezbędna dla każdego implantologa?

  • Umożliwia precyzyjną ocenę dostępnego miejsca pomiędzy zębami własnymi Pacjenta i wybranie takiej lokalizacji dla implantu, w której będzie on idealnie odtwarzał ząb brakujący
  • Zapewnia możliwość wykonania dokładnego pomiaru szerokości i grubości kości w planowym miejscu wszczepienia implantu, co pozwala na dobranie jego średnicy i długości optymalnej dla Pacjenta
  • Pozwala na ocenę nachylenia kości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy, a dzięki temu wybranie odpowiedniego kąta wkręcania implantu
  • Umożliwia prześledzenie przebiegu kluczowych struktur anatomicznych (naczyń i nerwów zębodołowych zaopatrujących zęby szczęki i żuchwy, dna zatoki szczękowej), znajdujących się w pobliżu przyszłego implantu i zaplanować taki tor jego wprowadzania, który ich nie uszkodzi
  • W przypadku gdy uwidoczniona na tomografii kość jest zbyt cienka dla wprowadzenia implantu (zwykle dotyczy to szczęki, gdzie obecne są zachyłki zatoki szczękowej zmniejszające grubość kości, a także gdzie zanik tkanki kostnej po utracie zęba postępuje znacznie szybciej) pozwala ona na podjęcie decyzji i zaplanowanie dodatkowego zabiegu jej regeneracji i odbudowy, który zapewni po okresie gojenia optymalne warunki jego wkręcenia

Tomografia stosowana w naszym gabinecie różni się jednak od stosowanej typowo w diagnostyce szpitalnej spiralnej tomografii komputerowej. Dawka promieniowania rentgenowskiego, którą przyjmuje pacjent w gabinecie stomatologicznym, jest znacząco obniżona. Sam proces wykonania zdjęcia radiologicznego jest także o wiele szybszy.

Tomografia komputerowa jest badaniem całkowicie bezpiecznym, jeżeli tylko w trakcie jego wykonywania zachowane zostaną wszystkie zasady ochrony radiologicznej lekarza i pacjenta. Jak każde badanie radiologiczne wykonywana jest dopiero po ściągnięciu wszystkich elementów metalowych z okolicy głowy i szyi takich jak biżuteria czy okulary, a także po założeniu specjalnego ołowianego fartucha, który osłania tułów przed promieniowaniem rentgenowskim.