Krzysztof Maćkowiak

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 2004 roku, obok zawodowej pracy na stanowisku lekarza dentysty, odbyty wolontariat na oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

Aktywny uczestnik krajowych i zagranicznych kursów specjalistycznych m.in. w:

  • USA – Los Angeles – University of Southern California 2012 dental symposium + hands-on with cadavers
  • Spain – Mediterranean Prosthodontic Institute 2015 dental symposium + hands-on with cadavers
  • Germany – Berlin – bone & tissue days – 2014 – international dental congress with practical hands-on regarding PRF – Platelet Rich Fibrin
  • Sweden – Gothenburg 2012 – World dental congress
  • Germany – Osstem AIC Implant Training Course 2012
  • Spain – Fernando Rojas-Vizcaya dental clinic 2010 – Astratech implant system – Mediterranean Prosthodontic Institute
  • Italy- Rome -Mauro Marincola dental clinic 2009

MOJE PUBLIKACJE
Opublikowane przeze mnie w prasie stomatologicznej artykuły dotyczyły zastosowania nanocząstek srebra i złota w endodoncji i stomatologii zachowawczej. Kolejne publikacje poruszały temat zastosowania tomografii komputerowej 3D oraz nowoczesnych technik obrazowania w stomatologii. Jestem także autorem publikacji z zakresu wpływu promieniowania rentgenowskiego na ludzki organizm.