3d lower teeth and dental implant isolated on white

Tooth human implant, 3d illustration

implanty-po-otwarciu-1
implanty-po-otwarciu2
implanty-po-otwarciu-3
implanty-po-otwarciu-4
implanty-po-otwarciu-5

Implanty

Czym są implanty stomatologiczne?
Implanty stomatologiczne dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii i wieloletnich badań klinicznych stanowią bezpieczne, wytrzymałe i estetyczne rozwiązanie problemu braków zębowych u pacjentów. Implant to tak naprawdę tytanowa śruba, wkręcana podczas zabiegu chirurgicznego do szczęki lub żuchwy, która, analogicznie do korzenia zdrowego zęba, zapewnia stabilne i wytrzymałe umocowanie uzupełnienia protetycznego. W kolejnych etapach leczenia implantologiczno- protetycznego na tej właśnie śrubie umieszcza się specjalny łącznik, a następnie właściwą koronę protetyczną, która imituje już właściwego zęba.

Materiał z jakiego wykonany jest implant nie został wybrany przypadkowo – specjalny stop tytanu zapewnia najlepsze parametry wytrzymałościowe, jest biozgodny z tkankami przez co nie powoduje uczuleń i co najważniejsze umożliwia tzw. „osteointegrację” – proces łączenia beleczek kostnych z powierzchnią implantu, warunkujący długoletnią trwałość jego umocowania w kości.

Wskazania do zabiegu implantacji:

  • brak pojedynczego zęba
  • brak tolerancji dla protez konwencjonalnych
  • braki międzyzębowe o różnej rozpiętości w żuchwie i w szczęce
  • całkowite bezzębie
  • brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych
Niezaprzeczalną zaletą implantów w wypadku odbudowy pojedynczego zęba jest możliwość oszczędzenia sąsiednich, zdrowych zębów przed zeszlifowaniem, jak ma to miejsce przy konwencjonalnych mostach protetycznych. Co więcej, poprzez swoje silne połączenie z kością, implanty zachowują się jak naturalne zęby i przenoszą na nią wszelkie siły i naprężenia powstające podczas żucia, zapobiegając jej zanikowi.

Proces leczenia implantologicznego

Zwykle składają się na niego 3 etapy:
  • wszczepienie implantu
  • proces osteointegracji
  • odbudowa protetyczna

Przed rozpoczęciem właściwego leczenia konieczna jest wizyta konsultacyjna na której dentysta przeprowadza szczegółowy wywiad i badanie kliniczne. Na podstawie zdjęć pantomograficznych i tomografii komputerowej określana jest grubość i ukształtowanie kości szczęki i żuchwy, które stanowią podłoże do wszczepienia implantu. Następnie opracowywany zostaje optymalny plan leczenia odpowiadający indywidualnym potrzebom pacjenta.

Na kolejnej wizycie lekarz dentysta może dokonać chirurgicznego wszczepienia implantu. Zabieg ten wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (sedacja). Proces gojenia się i osteointegracji trwa mniej więcej od 2,5 do 6 miesięcy, w trakcie których implant zaopatrzony jest w uzupełnienie tymczasowe. Gdy zostanie ukończony proces zrastania implantu z kością, wykonuje się mało inwazyjny zabieg odsłonięcia implantu spod dziąsła i przykręcenia do niego śruby gojącej. Jej specjalny kształt ma spowodować, że odrastające tkanki utworzą naturalne i estetyczne girlandy dziąsłowe. Po całkowitym wgojeniu się implantu i jego mocnym połączeniu z kością może nastąpić ostatni etap, czyli przygotowanie i osadzenie stałego uzupełnienia protetycznego – korony lub mostu.

Zalecenia do leczenia implantologicznego

Najczęściej leczenie implantologiczne jest zalecane osobom z pojedynczymi brakami zębowymi, wieloma brakami zębowymi o różnej rozpiętości w szczęce i żuchwie, a nawet z całkowitym bezzębiem. Są one także doskonałym rozwiązaniem problemu pacjentów z nietolerancją konwencjonalnych uzupełnień protetycznych (np. protezy akrylowe). Można je także zastosować u osób z niewykształconymi zawiązkami zębów stałych.