Joanna Trawicka-Kaczor

W 2011 roku ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. W październiku 2016 roku złożyła egzamin specjalizacyjny (z czwartym wynikiem w Polsce), uzyskując tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Od 2013 roku doktor Trawicka prowadzi zajęcia naukowo-dydaktyczne ze studentami w Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W pracy obowiązują ją wysokie standardy, zarówno w procedurach medycznych, jak i w obsłudze pacjenta. Jest przystosowana do pracy zespołowej, wśród lekarzy specjalizujących się w takich dziedzinach jak: protetyka, chirurgia, ortodoncja, a także implantologia. Standardem jest planowanie kompleksowego leczenia i wspólna opieka nad pacjentem. Jej rola, w pracy zespołowej, polega na przygotowywaniu endodontycznym pacjentów kierowanych na leczenie protetyczne czy ortodontyczne oraz leczenie skomplikowanych przypadków endodontycznych.