Obraz1

Mini implanty

Mini implanty dentystyczne IMTEC to śrubki z biokompatybilnych stopów tytanu o niezwykle małej średnicy, które zostały opracowane ponad 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Mini implanty polecane są do stabilizacji protez całkowitych, szczególnie w żuchwie. W wielu przypadkach zastosowanie leczenia opartego na tradycyjnych implantach nie jest możliwe ze względu na czynniki ogólne oraz miejscowe. Osoby pozbawionych uzębienia zmagają się na co dzień z uciążliwościami stosowania protez dentystycznych. Większość cierpi z powodu poważnego dyskomfortu, jaki niesie za sobą stosowanie zbyt luźnych lub źle dopasowanych protez. Wiele osób wycofuje się też z życia społecznego i towarzyskiego, chcąc uniknąć konieczności zakładania sztucznej szczęki. Co więcej, krewni osób noszących protezy niejednokrotnie skarżą się na uciążliwości związane z ich przykrym oddechem, spowodowanym przez resztki jedzenia, uwięzione pod protezą i ulegające rozkładowi. Zastosowanie implantów MDI to skuteczne rozwiązanie tych problemów natury towarzyskiej i praktycznej.
Cechą, która odróżnia mini-implanty od typowych implantów dentystycznych, jest fakt, że są tak wąskie, że na ogół wprowadza się je bezpośrednio przez tkankę dziąsła do kości. Dlatego w większości przypadków ich zastosowanie pozwala wyeliminować konieczność chirurgicznego cięcia i „otwarcia” tkanki dziąsła, które ma miejsce na ogół przy zastosowaniu standardowych. Dodatkowo, wprowadzenie mini implantów dentystycznych MDI wymaga pojedynczego zabiegu, charakteryzującego się minimalną inwazyjnością. Dzięki ich właściwościom samogwintującym, zaczynają funkcjonować natychmiast po założeniu. Dzięki temu, niejednokrotnie możliwe jest wykonanie całej procedury w trakcie pojedynczej wizyty w gabinecie stomatologicznym.